"הנערה מקרקוב": ספר "שואה" שנותן תמונה רחבה יותר של מלחמת העולם השנייה