"לרגל הנסיבות": ספר שמתמצת את מורכבות החיים, כילדה לאימא שהיא הניצולה הכמעט יחידה ממחנה ההשמדה בלז'ץ