"סיפור פרסי": הצצה אותנטית לאורח חייהם של יהודי איראן