"כורש הנסיך האחרון": תזכורת לכך שהאיראנים רצו פעם בטובתנו