4 ספרי ילדים שעוסקים בהתמודדות עם סיטואציות מורכבות