"הסיגריה האחרונה": ריאיון אישי נטול סיגריות עם ירון ברובנסקי