ארבעה ספרים לחג שעוסקים בפילוג, בשנאת חינם ובמחיר שכולם נאלצים לשלם עליה