"מסיבה לילדות טובות": אחד הספרים שהכי נהניתי לקרוא לאחרונה