עדות מקומית 2023: תערוכת הצילומים שמתעדים את החיים של כולנו