עובדים מהבית: "רהיטי דורון" נכנסת לתחום פינות העבודה הביתיות