"כי כסתה פניה" (בראשית לח, טו): רומן תנ"כי מקסים על תמר כלתו של יהודה