על ספורטאים ודימוי גוף: הצצה לגיליון "Body Issue"לשנת 2017