על כנפי הדמיון: סרט אחד והצגה אחת שיעשו לכם כיף בלב